การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลเพื่อเสริมประสบการณ์

ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นนักกีฬาทุกคนจะต้องมีทักษะและเทคนิคการเล่นต่างๆอยู่แล้วถึงจะสามารถลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้ รวมถึงต้องมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์จากการฝึกซ้อม เช่นความอดทนในการเล่นตลอดระยะเวลาแข่งขัน ความเร็วของนักกีฬาในการวิ่งด้วยตัวเปล่าและการเลี้ยงบอลไปข้างหน้า ความคล่องตัวในการโยกหลบผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม และที่สำคัญสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งของการเล่นกีฬาฟุตบอลเมื่อเพื่อนเกิดอาการบาดเจ็บหรือทีมขาดแคลนผู้เล่นสามารถลงแทนนักกีฬาคนนั้นๆก่อนที่จะทำหน้าที่แทนต้องศึกษาตำแหน่งนั้นเป็นอย่างดีพร้อมทั้งต้องเคยเล่นมาก่อนในตำแหน่งนั้นมาก่อน

การเสริมสร้างประสบการณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลการที่สร้างเกมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์กับผู้เล่นจึงทำให้เข้าใจในระบบแผนต่างๆของโค้ชที่ได้วางไว้และยังสามารถเล่นได้ตามความต้องการของผู้เล่น ในการฝึกซ้อมนั้นโค้ชควรกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ในการฝึกซ้อมซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

  • 1 การจำกัดผู้เล่นหรือเป็นการแบ่งทีมในระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งการแบ่งทีมนั้นอาจไม่เท่ากันในจำนวนของผู้เล่นเพราะรูปแบบการฝึกซ้อมที่แตกต่างออกกันไป
  • 2 กำหนดขอบเขตเส้นออกของสนามที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อมเพื่อให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์เล่นที่หลากหลายขึ้น
  • 3 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเกมรุกหรือวิธีการเล่นต่างๆให้เป็นระบบของโค้ชที่ได้กำหนดไว้
  • 4 กำหนดกติการะหว่างการฝึกซ้อมใหม่ให้เกิดความเข้าใจกับผู้เล่นมากขึ้น
  • 5 สร้างบทลงโทษขึ้นมาใหม่ เช่นการแข่งขันครั้งนั้นแพ้ควรทำอย่างไร เมื่อนักกีฬาไม่เคารพหรือทำผิดกฎควรมีการลงโทษกับผู้เล่นดังกล่าวอย่างไร